bơ 034 trái dài | Diễn đàn bà bầu ĐangBầu.com

bơ 034 trái dài

  1. C

    Toàn Quốc Giống bơ 034 năng suất và chất lượng vượt trội

    Bơ 034 Là giống bơ trái vụ một năm cho thu hoạch nhiều đợt từ 2-3 vụ trong một năm, thời điểm thu hoạch trái với bơ chính vụ nên bà con có thể bán được giá thành cao. Thông tin cơ bản về giống bơ 034: Hoa bơ thuộc nhóm B cây có thể cho ra hoa kết trái quanh năm thời điểm thu hoạch là tháng...
Bên trên