khóa học nhà hàng | Diễn đàn bà bầu ĐangBầu.com

khóa học nhà hàng

  1. K

    Toàn Quốc KHÓA HỌC QUẢN LÝ NHÀ HÀNG CHUYÊN NGHIỆP 0939393723

    KHÓA HỌC QUẢN LÝ NHÀ HÀNG CHUYÊN NGHIỆP 1. Đối tượng tham gia khóa học - Lãnh đạo các cấp trong nhà hàng muốn nâng cao năng lực điều hành, quản lý, - Nhân sự đang làm việc tại các bộ phận trong Nhà hàng muốn nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ, - Những học viên có ý định làm việc trong ngành này...
Bên trên