khoatai | Diễn đàn bà bầu ĐangBầu.com

khoatai

  1. N

    HCM Triệu Chứng Ù Tai

    Ù tai xảy ra khi bạn nghe thấy tiếng ồn hoặc những tiếng ù ù trong tai. Những tiếng ồn có thể êm dịu, lớn, cao hoặc thấp. Bạn có thể nghe thấy nó ở một hoặc cả hai tai. Đây là một triệu chứng, không phải bệnh. Tuy nhiên, tình trạng này có thể ảnh hưởng đến các hoạt động hàng ngày và chất lượng...
  2. N

    Toàn Quốc Triệu Chứng Ù Tai

    Ù tai xảy ra khi bạn nghe thấy tiếng ồn hoặc những tiếng ù ù trong tai. Những tiếng ồn có thể êm dịu, lớn, cao hoặc thấp. Bạn có thể nghe thấy nó ở một hoặc cả hai tai. Đây là một triệu chứng, không phải bệnh. Tuy nhiên, tình trạng này có thể ảnh hưởng đến các hoạt động hàng ngày và chất lượng...
Bên trên