sinh con so | Diễn đàn bà bầu ĐangBầu.com

sinh con so

  1. M

    So với con so, con rạ thường sinh sớm hay muộn?

    Con rạ thường sinh sớm hay muộn so với ngày dự sinh? So với con so, con rạ thường sinh nhanh hơn nhưng muộn hơn, gần sát với ngày dự sinh hơn. Nhà có hai anh/chị – em luôn là mang lại nhiều niềm vui bất ngờ cho cha mẹ. Quyết định sinh thêm con cũng được coi là “dũng cảm” của nhiều bà mẹ hiện...
Bên trên