thai nhi vận động | Diễn đàn bà bầu ĐangBầu.com

thai nhi vận động

  1. mebeMon

    Thai nhi vận động thế nào là bình thường

    Thai nhi sẽ vận động nhiều dần lên cho đến lúc 32 tuần. Bạn đã cảm thấy em bé đạp chưa? Hay bạn chỉ cảm thấy những chuyển động nhẹ? Chuyển động của bé bên trong bụng mẹ hoàn toàn khác nhau theo từng giai đoạn. Điều thú vị là mỗi đứa trẻ vận động khác nhau. Trong khi một số trẻ có vẻ như đầy...
Bên trên