trung cấp sửa chữa ô tô | Diễn đàn bà bầu ĐangBầu.com

trung cấp sửa chữa ô tô

  1. K

    Xét Tuyển Cao đẳng Ngành công Nghệ ô tô tại Hải Phòng 0939393723

    Chương trình đào tạo nghề Công nghệ Ô tô - Tên nghề: Công nghệ ô tô - Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề, trung cấp nghề - Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp từ Trung học cơ sở trở lên - Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 42 - Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề, TRƯỜNG CAO...
Bên trên