vị trí nhau thai | Diễn đàn bà bầu ĐangBầu.com

vị trí nhau thai

  1. admin

    Nhau thai bám mặt trước

    Nhau bám mặt trước, vị trí an toàn không "tuyệt đối Nhau bám mặt trước là vị trí tương đối an toàn đối với sự phát triển của thai nhi và sức khỏe của bà bầu. Tuy nhiên, đây vẫn không được cho là vị trí lý tưởng tuyệt đối vì vẫn có những nguy cơ nhất định. Vị trí của nhau thai, cụm từ nhiều mẹ...
Bên trên