Bảng biểu phí rút tiền thẻ Visa Debit ACB {Mới Cập Nhật năm 2018} - Diễn đàn bà bầu ĐangBầu.com

HN Bảng biểu phí rút tiền thẻ Visa Debit ACB {Mới Cập Nhật năm 2018}

N

ngan76a

Thành viên chính thức
Bảng biểu phí rút tiền thẻ Visa Debit ACB mới nhất năm 2018, giúp khách hàng có thể biết được mức biểu phí dịch vụ thẻ ACB cho tất cả các thẻ tín dụng có tại ngân hàng ACB.
Bảng phí rút tiền thẻ Visa Debit ACB

Khi rút tiền mặt bằng thẻ tín dụng, khách hàng nên quan tâm tới biểu phí rút tiền thẻ Visa Debit ACB qua bảng phí chi tiết dưới đâyBiểu phí rút tiền thẻ Visa Debit ACB

TT Danh mục phí Thẻ tín dụng nội địa Thẻ tín dụng quốc tế
Thẻ ACB Express Thẻ VISA Thẻ Mastercard
Thẻ JCB


I. Phí phát hành thẻ
1 Phí
thường

niênThẻ
Standard/

Thẻ

Sinh

viên

– Thẻ chính: 199.000đ/thẻ/năm
– Thẻ phụ:99.000đ/thẻ/năm

– Thẻ chính: 400.000đ/thẻ/năm
– Thẻ phụ: 200.000đ/thẻ/năm

– Thẻ chính: 400.000đ/thẻ/năm
– Thẻ phụ:200.000đ/thẻ/năm

– Thẻ chính: 299.000đ/thẻ/năm
– Thẻ phụ: 149.000đ/thẻ/năm

Thẻ
Gold– – Thẻ chính: 400.000đ/thẻ/năm
– Thẻ phụ: 200.000đ/thẻ/năm

– Thẻ chính: 400.000đ/thẻ/năm
– Thẻ phụ: 200.000đ/thẻ/năm

Thẻ Business – 400.000đ/thẻ/năm

Thẻ Platinim/
World– – Thẻ chính: 1.299.000đ/thẻ/năm
– Thẻ phụ: 649.000đ/thẻ/năm


2 Phí gia nhập Miễn phí
II. Phí giao dịch tại máy ATM
1 Trong hệ thống ACB
1.1 Phí rút tiền mặt Miễn phí 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000đ Miễn phí
1.2 Phí đổi mật mã PIN Miễn phí
2 Ngoài hệ thống ACB
2.1 Phí rút tiền mặt 2% số tiền ghi nợ, tối thiểu 30.000đ 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000đ – Trong nước: 2% số tiền giao dịch, tối thiểu 30.000đ
– Ngoài nước: 4% số tiền giao dịch, tối thiểu

100.000đ

III. Phí tại POS và quầy giao dịch

1Phí
rút

tiền mặtTrong hệ thống ACB


– Tại đại lý được ứng tiền mặt – Phí rút tiền mặt: Miễn phí
– Phụ phí: 1% tổng số tiền giao dịch

– Phí rút tiền mặt: 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000đ
– Phụ phí: 1% tổng số tiền giao dịch, tối thiểu 3000đ– Tại quầy giao dịch – Phí rút tiền mặt: Miễn phí
– Phụ phí: Miễn phí

– Phí rút tiền mặt: 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000đ
– Phụ phí: Miễn phíNgoài hệ thống ACB


– Tại đại lý được ứng tiền mặt – Phí rút tiền mặt: 2% số tiền ghi nợ, tối thiểu 3000đ
– Phụ phí: theo quy định NHTT

– Phí rút tiền mặt: 4% số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000đ
– Phụ phí: Theo quy định NHTT

Trên đây là biếu phí rút tiền thẻ Visa Debit ACB và một số liệu phí cơ bạn khác mà khách hàng nên biết. Nếu cần tư vấn thêm phí rút tiền thẻ Visa Debit ACB hay các thắc mắc khác, vui lòng liên hệ số 0936.168.890 để được giải đáp chi tiết.

Nguồn: https://tindunghanoi.com/bang-bieu-phi-rut-tien-the-visa-debit-acb-moi-cap-nhat-nam-2018.html
 
Bên trên