Xét Tuyển Cao đẳng Ngành công Nghệ ô tô tại Hải Phòng 0939393723 - Diễn đàn bà bầu ĐangBầu.com

Xét Tuyển Cao đẳng Ngành công Nghệ ô tô tại Hải Phòng 0939393723

K

khuyen

Thành viên mới
Chương trình đào tạo nghề Công nghệ Ô tô
- Tên nghề: Công nghệ ô tô

- Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề, trung cấp nghề

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp từ Trung học cơ sở trở lên

- Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 42

- Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề,

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DUYÊN HẢI

Hải Phòng: 156/109 Trường Chinh, Đồng Hòa, Kiến An, Hải Phòng

Hotline: 0939393723 (Khuyên- P.đào tạo)

Like fange để biết thêm chi tiết: https://www.facebook.com/buikhuyencaodangduyenhai

A. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:


+ Vận dụng được kiến thức kỹ thuật cơ sở vào việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn nghề Công nghệ ô tô;

+ Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động các hệ thống, cơ cấu trong ô tô;

+ Hiểu được cách đọc các bản vẽ kỹ thuật và phương pháp tra cứu các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành ô tô;

+ Giải thích được nội dung các công việc trong quy trình tháo, lắp, kiểm tra, hiệu chỉnh, bảo dưỡng và sửa chữa ôtô;

+ Trình bày được các chỉ tiêu, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và phương pháp đo kiểm của từng loại chi tiết, hệ thống trong ôtô;

+ Trình bày được nguyên lý hoạt động của các hệ thống điều khiển bằng điện tử, khí nén và thủy lực của ôtô hiện đại;

+ Giải thích được các phương pháp chẩn đoán sai hỏng của các cơ cấu và hệ thống trong ôtô;

+ Trình bày được yêu cầu cơ bản và các bước tiến hành khi lập quy trình kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa ôtô;

+ Trình bày được nguyên lý, phương pháp vận hành và phạm vi sử dụng các trang thiết bị trong nghề Công nghệ ô tô;

+ Nêu được các nội dung, ý nghĩa của kỹ thuật an toàn và vệ sinh công nghiệp.

+ Nêu được nội dung và những nguyên lý cơ bản trong công tác quản lý và tổ chức sản xuất.

- Kỹ năng:

+ Lựa chọn đúng và sử dụng thành thạo các loại dụng cụ, thiết bị tháo, lắp, đo và kiểm tra trong nghề Công nghệ ôtô;

+ Thực hiện công việc tháo, lắp, kiểm tra, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa các cơ cấu và các hệ thống cơ bản trong ôtô đúng quy trình kỹ thuật và đảm bảo an toàn lao động;

+ Thực hiện được công việc kiểm tra, chẩn đoán và khắc phục các sai hỏng của các hệ thống điều khiển bằng điện tử; khí nén và thủy lực trong ôtô;

+ Lập được quy trình kiểm tra, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ôtô đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và an toàn;

+ Lập được kế hoạch sản xuất; tổ chức và quản lý các hoạt động sản xuất đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn, tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp;

+ Giao tiếp được bằng tiếng Anh trong công việc; sử dụng máy vi tính tra cứu được các tài liệu chuyên môn và soạn thảo văn bản;

+ Làm được các công việc cơ bản của người thợ nguội, thợ hàn và thợ điện phục vụ cho quá trình sửa chữa ô tô;

+ Có khả năng tiếp thu và chuyển giao công nghệ mới trong lĩnh vực ô tô;

+ Đào tạo, bồi dưỡng được về kiến thức, kỹ năng nghề cho thợ bậc thấp hơn.

2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:


+ Hiểu biết những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Hiến pháp, Pháp luật của nhà nước;

+ Có ý thức tự giác chấp hành kỷ luật lao động, lao động có kỹ thuật, có chất lượng và năng suất cao;

+ Tích cực học tập và rèn luyện đạo đức để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của công việc.

- Thể chất, quốc phòng:

+ Thường xuyên rèn luyện thân thể để có đủ sức khỏe học tập và công tác lâu dài;

+ Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về công tác quân sự và tham gia quốc phòng.

3. Cơ hội việc làm:

- Người lao động kỹ thuật có trình độ Cao đẳng nghề sau khi tốt nghiệp có nhiều cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp sản xuất phụ tùng ôtô, nhà máy lắp ráp và các trung tâm bảo dưỡng và sửa chữa ôtô và các cơ sở đào tạo nghề; được phân công làm việc ở các vị trí:

- Thợ sửa chữa tại các xí nghiệp bảo dưỡng và sửa chữa ôtô;

- Chuyên viên kỹ thuật tại các công ty vận tải ô tô;

- Nhân viên tư vấn dịch vụ tại các đại lý bán hàng và các trung tâm dịch vụ sau bán hàng của các hãng ô tô;

- Công nhân các nhà máy sản xuất phụ tùng và lắp ráp ôtô.

- Giáo viên giảng dạy trong các cơ sở đào tạo nghề.B. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:


- Thời gian đào tạo: 3 năm

- Thời gian học tập: 131 tuần

- Thời gian thực học tối thiểu: 3750 giờ

- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 300 giờ (Trong đó thi tốt nghiệp: 90 giờ)

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 450 giờ

- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 3300 giờ

+ Thời gian học bắt buộc: 2430 giờ;

+ Thời gian học lý thuyết: 727 giờ; Thời gian học thực hành: 1598 giờ

- Thời gian học tự chọn: 870 giờC. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC; THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:

Mã MH, MĐ
Tên môn học, mô đun
Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng số
Lý thuyết
Thực hành
Kiểm tra
I
Các môn học chung
45022020030
MH 01Chính trị9060246
MH 02Pháp luật302172
MH 03Giáo dục thể chất604524
MH 04Giáo dục quốc phòng - An ninh7558134
MH 05Tin học7517544
MH 06Ngoại ngữ (Anh văn)120605010
II
Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
24307271598105
II.1
Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
61536721137
MH 07Điện kỹ thuật454203
MH 08Điện tử cơ bản454203
MH 09Cơ ứng dụng605604
MH 10Vật liệu học4530123
MH 11Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật4530123
MH 12Vẽ kỹ thuật4530123
MH 13Công nghệ khí nén - thủy lực ứng dụng454203
MH 14Nhiệt kỹ thuật454203
MH 15An toàn lao động302532
MH 16Tổ chức quản lý sản xuất302802
MĐ 17Thực hành AUTOCAD450432
MĐ 18Thực hành Nguội cơ bản900864
MĐ 19Thực hành Hàn cơ bản450432
II.2
Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
1815360138768
MĐ 20Kỹ thuật chung về ô tô và công nghệ sửa chữa7530414
MĐ 21Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền
và bộ phận cố định của động cơ 2
150301146
MĐ 22Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phân phối khí9015714
MĐ 23Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống bôi trơn và hệ thống làm mát10530714
MĐ 24Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ xăng dùng
bộ chế hòa khí
10530714
MĐ 25Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ diesel10530714
MĐ 26Bảo dưỡng và sửa chữa trang bị điện ôtô 2150301146
MĐ 27Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống truyền lực150301146
MĐ 28Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống di chuyển9015714
MĐ 29Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống lái6015432
MĐ 30Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phanh10530714
MĐ 31Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô190301528
MĐ 32Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phun xăng điện tử10530714
MĐ 33Thực tập tại cơ sở sản xuất 2335153128
Tổng cộng
28809471798135


D. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO TỰ CHỌN; THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:

Mã MH, MĐ
Tên môn học, mô đun tự chọn
Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng số
Trong đó
Lý thuyết
Thực hành
Kiểm tra
MĐ 34Kỹ thuật kiểm định ô tô6030282
MĐ 35Thực hành mạch điện cơ bản9015714
MĐ 36Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điều khiển bằng khí nén9015714
MĐ 37Kỹ thuật lái ôtô9015714
MĐ 38Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phanh ABS12030864
MĐ 39Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trên ôtô12030864
MĐ 40Bảo dưỡng và sửa chữa hộp số tự động ôtô12030864
MĐ 41Kiểm tra và sửa chữa PAN ô tô9015714
MĐ 42Kiểm tra và hiệu chỉnh động cơ9015714
Tổng cộng
87019564134


– Thời gian tiếp nhận hồ sơ và học tập:

**** Đợt 1:

+ Từ ngày 10/01 đến 20/04

+ Khai giảng khóa học: 10/03

**** Đợt 2:

+ Từ ngày 10/05 đến 30/08

+ Khai giảng lớp: 05/09

**** Đợt 3:

+ Từ ngày 10/09 đến 30/12

HỒ SƠ XÉT TUYỂN:

– Sơ yếu lý lịch xác nhận của xã phường hoặc cơ quan đang công tác

– Bằng tốt nghiệp và học bạ THCS, THPT photo công chứng (01 bản);

– Bảng điểm và Bằng tốt nghiệp trung cấp, hoặc cao đẳng, hoặc đại học photo công chứng (01 bản);

– Giấy khai sinh bản sao (01 bản);

– 02 ảnh màu 3x4cm (Ghi thông tin họ tên sau ảnh)

– Các giấy tờ ưu tiên khác nếu có.

HỌC PHÍ KHÓA HỌC

-Hp: 4.800.000 vnđ/kỳ/ học viên

Địa điểm đăng ký học và nộp hồ tại

Trường Cao Đẳng Duyên Hải

Số 156/109 Trường Chinh, Đồng Hòa, Kiến An, Hải Phòng

Hotline: 093 9393 723 (Khuyên- PĐT)

Emai: [email protected]
 
Bên trên