gây tê tủy sống | Diễn đàn bà bầu ĐangBầu.com

gây tê tủy sống

  1. M

    Những nhầm lẫn tai hại về gây tê ngoài màng cứng và gây tê tủy sống

    Gây tê ngoài màng cứng và gây tê tủy sống là hai thủ thuật sử dụng trong quá trình sinh con hoàn toàn khác nhau nhưng nhiều mẹ vẫn nhầm lẫn. Cùng là gây tê giúp mẹ vượt cạn dễ dàng nhưng gây tê ngoài màng cứng và gây tê tủy sống hoàn toàn không thể đánh đồng. Nhầm lẫn giữa hai phương pháp này...
Bên trên