sự ảnh hưởng của khói thuốc lá | Diễn đàn bà bầu ĐangBầu.com

sự ảnh hưởng của khói thuốc lá

  1. N

    Thai nhi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng chỉ với khói thuốc lá

    Ảnh hưởng của thuốc lá đối với người hút là chuyện vô cùng hiển nhiên. Thế nhưng những người xung quanh lại phải chịu ảnh hưởng của khói thuốc lá. Đặc biệt khi bà bầu phải thường xuyên hít phải khói thuốc lá thì nó vô cùng nguy hiểm đối với thai nhi trong bụng. “Hút thuốc lá là có hại cho sức...
Bên trên